Black Eyed Peas

Salle Des Etoiles - Sporting, Monte-Carlo